Integralterapi

Integralterapi er en utvidet form for hjertehealing.

Dette er enegri fra universets hjerte. Den formidles gjennom healerens hjerte og hender til klientens hjerte, ved hjelp av de indre verdners lysvesner. Healeren er kun en kanal for universell kjærlighet. Det er en bløtgjørende, forvandlende og løftende healingform. 

Formålet er å hjelpe klienten til å komme dypere i kontakt med sin sjel, den universelle kjærlighet, og sine indre forbindelseslinjer.

Hjertet er et godt utgangspunkt for healing fordi det er sjelens og lysvesnenes kontaktpunkt i mennesket, det forener det underbevisste og det overbevisste. I hjertet ligger alle våre traumer og all vår lidelse lagret, disse kan forløses gjennom hjertet. Vi kan også frigjøre våre sjelelige sår og våre sjelelige kvaliteter gjennom hjertet. En hjertehealer kan derfor hjelpe med å forløse gamle traumer og løse opp i blokkeringer på et dypt plan. 

Hjertehealerens spesialitet er å heale hjertets ensomhet, sorg, lengsel, håpløshet, skyld, angst og eksistensielle problemstillinger i hjerteområdet.

Integralterapi som metode er en psykoterapeutisk behandlingsform som gir deg mulighet til å gå i dybden i dine fastlåste følelser og traumer. Formålet er å åpne hjertesenteret og sette deg i dypere kontakt med din sjel. Det tar utgangspunkt i hjertet og igangsetter dype selvhelbredende prosesser.

Du er selv ansvarlig og delaktig i prosessen, du må selv be om hjelp og slippe hjelpen inn i hjertet. Jeg som terapeut er med som veileder underveis og jeg er en kanal for energiene.

Mulighetene i Integralterapi er forløsning, erkjennelse og healing.

Det er en god terapiform, ikke bare for de som har mye å slite med, men også for de som ønsker å jobbe med utfordringer i sin åndelige utvikling.

En typisk Integralterepi består av:

  • Inntuning, en guidet meditasjon som setter oss i forbindelse med oss selv og de indre verdener.
  • Samtale der vi kommer fram til 1-3 arbeidspunkter som vi skal jobbe med på benk.
  • Avspenning på benk
  • Terapi på benk der du guides til å ta kontakt med ditt hjerte og har mulighet til å få forløst smerter og blokkeringer som ligger her.
  • Helliggjørende healing, som en avslappende, påfyllende avslutning på terapien.

Det er anbefalt med et terapiforløp på 3 ganger med 3-4 uker mellom hver behandling.

Tidsbruk: 1,5 - 2 timer

Pris: kr 600 pr. gang.

Ta gjerne kontakt for en velgjørende healingtime.