12. jun, 2016

Antelope - Decisiveness

Antilopa ber deg å ta en avgjørelse og handle deretter.

Hvis du har tenkt til å sitte, så sitt. Hvis du har tenkt til å stå, så stå. Hvis du har tenkt til å  løpe, ja så løp. Ikke nøl og ikke vær tvetydig. Dette er ikke tida for diskusjon, debatt, overveielse eller nøling. Selv å velge å stå stille og gjøre ingenting kan være en klok avgjørelse til tider, spesielt i livstruende situasjoner. Men for å være ærlig: Hvor ofe har du befunnet deg i en sånn situasjon? Og hvis du har; du er her ennå er du ikke?

Du er kommet til et punkt i livet hvor det er presserende at du tar valg bassert på en kombinasjon av sjelsvilje og instinkt, også kalt intuisjon. Med en klarere sjelsforbindelse vil du bli mer bestemt. Du vil se at det ikke finnes noen annen måte å leve. I denne situasjonen, spesielt, er dette helt klart saken. Så lytt, beslutt og så handle, uten nøling og tvil. Stol på at uansett hva utfallet blir så er det sjelens vilje, og til det beste for alle involverte.

Alternative assosiasjoner: vaktsomhet, aksjon, fart og offer.