19. mai, 2016

Lizard - Dreamtime

Følg med på drømmene og visjonen dine.

Det finnes et sted under det bevisste sinnet, under ditt instinktive selv, hvor din vanlige identitet oppløses og du er kun vitnet som observerer opplevelsene dine fra et fullstendig upersonlig perspektiv. Det er dette vi kaller "dreamtime", hvor alle tilsynelatende grenser mellom en selv og andre forsvinner. Det som er igjen da er uforfalsket tilstedeværelse, spesielt for deg, men samtidig utvida til et grenseløst univers.

På dette stedet, som er selve kjernen i opplevelsen din, kommer du til en dyp forståelse av at du på samme tid er en kropp, og noe mye, mye større enn kun en kropp. Dreamtme er stedet hvor det ikke finnes noen følelse av grenser mellom din kropp og dine omgivelser. I denne mystiske, surrealistiske tilstand av ren væren vil du alltid være ledet og beskyttet av den kloke og tidløse inspirasjonen fra ren ånd. Dine drømmer og visjoner er vinduet inn til denne absolutte virkelighet, så se nøye på drømmene dine og følg med på dine visjoner. De vil alltid guide og lede deg, men spesielt vil de gjøre det i den perioden du er inne i nå.

Alternative assosiasjoner: opprinnelse, antikk, reflekterende, spontan