3. mai, 2016

Eagle - Spirit

Trust in your higher self.

Når du lever livet ditt i takt med spirituell lov, vil sjelen lett og flytende uttrykke seg gjennom din personlighet. Lyset ditt vil skinne hvis du bare lar det få lov, og alt du vil ha vil komme til deg uten at du trenger å vite hvordan. For å følge din spirituelle vei, er din jobb å lytte etter og følge sjelens rettledninger, og ditt liv vil flyte enkelt og naturlig. 

Ditt bevisste sinn er ment til å være mottager og formidler av disse oppfordringene, oversette informasjonen som er sendt fra sjelen, gjennom rein væren, til et språk som kan forståes i den fysiske verden. Siden egoet med sin vilje kan komme i veien og mislede, må du følge nøye med så du kan skille mellom hva som er sjelens vilje og hva som er egoets innblanding. Vit at sjelen kun vil gi deg klar, positiv og oppmuntrende støtte, mens egoets stemme har en tendens til å være negativ og nedbrytende. La den tidløse visdommen, som er din spirituelle fødselsrett, komme gjennom så du kan spre lys og kjærlighet til deg sev, til andre og til verden rundt deg!

Alternative assosiasjoner: Visjon, mot, universalitet, maskulinitet.