18. sep, 2015

Lynx - Discernment

Gaupa snakker til oss i dag, om dømmekraft. Se forbi det umiddelbare førsteinntrykket.

Du går glipp av noe ved å fokusere på det ytre utseendet i en situasjon eller en person som er gjenstand for ditt spørsmål. Gå over tl et mykt fokus med øynene eller hørselen, samtidig skal du være våken for fysiske eller intuitive signaler som indikerer hva som egentlig forregår, ved siden av det åpenbare. Som de sier, det er mer til historien, enn det som er synlig ved førse blikk. I denne situasjonen, er sannheten det som ligger bak den åpenbare historien.

En måte å utvikle denne evnen er å komme seg bort fra støyen i dine vante omgivelser, en plass i naturen, å bli veldig, veldig stille i deg selv i flere minutter. Først legger du merke til følelsen og lyden av pusten din og hjerteslagene dine. Så blir du obs på rytmene rundt deg. Legg merke til hva du ser, hører og føler uten å dømme eller analysere det. Bare observer. Å gjøre dette regelmessig vil skjerpe sansene dine, sånn at du vil bli mer tilbøyelig til å skjelne den dypere sannheten i enhver situasjon eller person.

Alternative assosiasjoner: Konfidensialitet, forstillelse, privatliv, indre visjon