7. aug, 2015

Pelican - Forgiveness

Dagens kort er Pelikanen. Budskapet den har til deg er: Tilgi! Gi slipp på din indre dommer!

Hver gang du dømmer deg selv eller andre skaper du illusjonen av adskilthet. Adskilthet fra miljøet rundt deg, fra andre mennesker, fra skaperkraften og fra hele skaperverket. Hver gang du lar deg selv lure av denne illusjonen skaper det smerte, sårethet, sinne og til og med angrep i ord eller handlinger. Hvis du stopper opp og reflekterer over hva du dømmer hos andre, er dette egentlig en projeksjon eller en skygge hos deg selv - noe du ikke vil vedkjenne deg, noe du ikke er klar over hos deg selv.

Når du ser hvordan det å dømme andre skaper adskilthet, er dette en mulighet for tilgivelse. Først kan du tilgi den andre personen for hans eller hennes feil og mangler, så kan du tilgi deg selv når du identifiserer skyggeaspektet av deg selv som du har projisert over på vedkommende. I lyset av denne oppdagelsen vil illusjonen av adskilthet forsvinne. Dette er ekte tilgivelse - ikke en tom frase som du gjentar igjen og igjen for å inngi en falsk følelse av tilgivelse, men en genuin frigivelse av all kritikk og dømmende energi ovenfor deg selv og andre.

Når du  har tilgitt kommer du tilbake til en tilstand av kjærlighet, aksept og indre ro. Du veit når dette har skjedd for du vil føle en naturlig og rolig tilstand av enhet med skaperkraften og med hele skaperverket.

Pelikanen kan også assosieres med: edelhet, uselviskhet, selvoppofrelse og samarbeid.