29. jul, 2015

Følg dine drømmer

Mediter på ditt hjertes ønsker. Omorganiser din timeplan slik at du bruker tiden på en måte som virkelig er meningsfylt for deg.

Noen ganger er det vanskelig å vite hva du virkelig ønsker. Du er utsatt for mange ytre påvirkninger og personlig frykt, som river og sliter i deg og roper "Gi meg oppmerksomhet!" Du venter på en ledig stund som du kan vie til dine drømmer, mål og aspirasjoner, men denne stunden ser aldri ut til å komme.

Alvene ber deg om å ta styring over din timeplan. Aller først ber de deg om å meditere på ditt hjertes ønsker. Lag en liste med fem prioriteringer i ditt liv. Dernest, sett opp en timeplan - og skriv den ned- for å sikre at du bruker den tiden du trenger på disse aktivitetene. Det er ikke viktig hva du spesifikt gjør i denne tiden. Det viktigste er at du investerer tid og energi på det som gjør deg glad og tilfreds.

Affirmasjon: Jeg fortjener det beste. Jeg tar styring over min timeplan og mitt liv,