24. jul, 2015

Foreldre omsorg og barn

Det inntreffer en positiv forandring for deg på områder som er relatert til foreldreomsorg. En uventet hendelse bringer bud om et lykkeli utfall mellom deg og en forelder, et barn, eller begge.

Familiebånd er ekstremt viktig i alveriket. De forstår verdien av å ta vare på disse relasjonene. Alvene tillater aldri at sårede følelser slår rot og spres. De diskuterer omgående misforståelser, og er ærlig om sine følelser med hverandre. Ved å få dette kortet oppfordres du til å ta tak i eventuelle dårlige følelser du måtte ha overfor familiemedlemmer, samt å ta menneskelige og spirituelle steg for å iverksette en helbredelse.

Dette kortet kan også bety at det kommer et nytt familemedlem inn i ditt liv. Det kan være et nytt barn, eller at du får et nytt familiemedlem gjennom ekteskap. Det kan også være et tegn på at et familiemedlem, som du har mistet kontakten med, vender tilbake. Disse forandringene kommer til deg på himmelens vinger, hvilket betyr at du er trygg og beskyttet, og at endringene vil bringe deg glede.

Affirmasjon: Mine relasjoner til foreldre og barn er gode. Jeg tillater mitt hjerte å åpne seg, slik at jeg kan føle kjærlighet og ha medfølelse med samtlige medlemmer i min familie.