20. jul, 2015

Drømmer blir til virkelighet

Ditt hjertes lengsler blir manifitert til virkelighet. Alvene ber deg om å holde fast ved din tro og orvente positive resultater.

Gode nyheter! Det livet du har drømt om blir til virkelighet. Dine affirmasjoner, bønner, visualiseringer og annen positiv praksis har gjort drømmene dine til virkelighet. Nå ber alvene deg om å bevare troen. Du vil i dette øyeblikk muligens skimte at noen av dine drømmer går i oppfyllelse. Disse drømmene er på vei fra tankeform til eterisk form, og vil til slutt virkeliggjøres i fysisk form.

For å gjøre denne overgangen vellykket og fullkommen, er din tro og dine bønner fortsatt nødvendige. Be det guddommelige og alvene om hjelp til å frigjøre deg fra enhver frykt som kan få deg til å sabotere din suksess. Vit at du fortjener denne nye overfloden, og at den vil føre til mye glede for dem som omgir deg og for deg selv.

Affirmasjon: Jeg er nå omgitt av praktfulle mennesker og situasjoner, og hjertet mitt er fylt med takknemelighet og begeistring.