17. mai, 2015

Moose - Authority

På selveste nasjonaldagen er det elgen, skogens konge som har ordet. Du veit hva som er best for deg, sier den.

På tross av press fra andre, din egen frykt, din fastlåste skam og råd fra gode venner, til syvende og sist er det du som må ta valgene som er rett for deg. Ved å forstå dette fullt ut får du større frihet og autonomi, men det legger også ansvaret for valgene fullt og helt på dine skuldre. Din egen karma har ført deg dit du er i livet ditt nå, det er på tide å stole på din indre stemme, den er mer riktig for deg enn råd du får fra andre. Det er ditt liv, du kan gjøre hva du enn måtte ha lyst til.

Det kan fortsatt være nyttig å høre på andre og søke hjelp når du trenger det, men la rådene og forslagene du får gå en runde i ditt indre og finn ut om de ressonerer dypt i ditt indre. Ikke stol blindt på andre, men bruk din egen intuisjon og intelligens til å se hva som passer og hva som ikke passer. Det er ingen grunn for å være lydig ovenfor noen andre lenger. Du har svarene selv. Det eneste unntaket, og det er et stort et, er å lytte til stemmen fra skaperkraften når den manifisterer seg på sine mange måter, både i det indre og det ytre. Dette er den ultimate autoritets stemme, og den vil aldri styre deg galt.

Alternative assosiasjoner til elgen:  kriger, selvtillitt, balanse, fryktløshet.

Ha en strålende 17.mai feiring 🙂