Regresjonsterapi

Våre tidligere liv kan påvirke oss i større eller mindre grad i dette livet. Hendelser som har vært uforløst kan ubevisst ligge i veien for vårt handlingsrom i dette livet og være medvirkende årsak til våre tanker, følelser og handlingsmønstre.

Dette er IKKE en vanlig regresjon der vi går tilbake og ser på en rekke idligere liv av rein nysgjerrighet. Formålet med denne terapiformen er at vi skal komme i kontakt med de hendelsene i tidligere liv som begrenser oss i dette livet. Vi skal jobbe treapeutisk med forløsning av disse hendelsene og følelsene som ligger knyttet til disse.

Det anbefales at du går i et forløp med 3 ganger med vanlig healingterapi før vi beveger oss inn i regresjonens verden. Dette er for å se om vi kan løse problemet ved bearbeidelse av følelser i dette livet. Regresjonsterapi anbefales kun hvis det er et gjentagende tema som ikke løses ved vanlig helaingterapi. 

Tidsbruk ca 1 - 1,5 timer.