28. apr, 2016

Vindens ånd

I Juni i fjor satt jeg ute en vindfull dag på en bergknaus i skogen. Da kom vindens deva, eller vindens ånd gjennom til meg.

Jeg spurte hvorfor har det blitt så mye mer vind de siste årene?

Hun svarte: 

Det handler om menneskenes tankekaos. I naturen streber vi alltid etter harmoni og balanse. Vi prøver å rense menneskenes mental-legemer, menneskenes tankekaos. Mange mennesker er alt for opptatt av tanker og materiell trygghet. De har mista kontakten med naturen og naturvesnene.  Vinden kann høres og merkes, vi prøver å få menneskene til å lytte og vi må rope stadig høyere.

Ta imot, la deg rense av vnden, vi vil hjelpe deg!

La det storme rundt deg, du er beskyttet, du kan ikke lenger røres og skades. Du er som inni en boble. trygt beskyttet i deg selv, men urørlig fra utsiden. Selvfølgelg kan boblen sprekke, men du kan velge det selv. Velge hva du slipper inn. Kan slippe inn kun det som er bra for deg!

Du har en enorm kraft og du har enorme krefter rundt  deg som du kan bruke. Du er guddommelig beskyttet!