Bestilling av samtale

For bestilling av samtale med ditt dyr send en mail til siw@hjertekommunikasjon.com. Skriv navn, alder, art og kjønn på dyret i mailen og send gjerne ved et bilde. Du vil da få en mail med ytterligere informasjon som du må bekrefte før samtalen er bestilt.

Pris. kr 500,-

Om du er i tvil om dette er noe for deg, se hva andre har sagt om meg på Kundereferanser

Kort om dyrekommunikasjon

Et spesiale som jeg har med meg i dette livet er å hjelpe menneskene gjennon dyrene så det kan godt være at en samtale med ditt dyr vil avdekke plager som du har. Jeg har i såfall mange ulike teknikker for å hjelpe deg med dette i ettertid hvis du ønsker det.

En typisk samtale vil bestå av:

  • Dyret snakker fritt.
  • Følelser i ubalanse og årsak til følelser i ubalanse
  • Evt. spørsmål som eier har (max 3)
  • Fysisk og energetisk scan av dyret 
  • Healing og balansering
  • Sjeleavtaler - hvilke avtaler har du og dyret ditt på et sjelelig plan, hva hjelper dere hverandre med i dette livet.

I tillegg kan det komme et forslag til bruk av bachs blomstermedisin eller en støttesetning. Hva du som eier gjør med informasjonen er opp til deg.

Pris: kr 500,-  inkluderer alt beskrevet under "en typisk samtale". + gjennomgang pr telefon.

Jeg tilbyr i tillegg fjernhealing av dyr eller eier for kr 400,- i tillegg til vanlig samtalepris. Dette er en lenger og dypere energipåfylling av kropp og sjel. Det hender at eiers problemer forsvinner i takt med dyrets og omvendt.

Ønsker du at jeg skal snakke med ditt dyr? Send meg et bilde, navn, alder/fødselsdato og kjønn på dyret. Om det er noe spesielt du lurer på så send gjerne med noen spørsmål. Ellers vil jeg vite så lite som mulig om dyret på forhånd, da vil det være enklere for meg å være objektiv i samtalen.

 

Hvordan kommuniserer dyrene?

Det er tre ”skolebok” svar på dette. Lyder, lukt og kroppsspråk. I tillegg har det blitt mer og mer fokus rundt en fjerde måte å kommunisere på. Telepati.

De tre første tar vi som en selvfølge, telepati derimot synes mange det kan være vanskelig å tro på. Dyrene kommuniserer i stor grad gjennom bilder og følelser, og vi mennesker kan også trene oss på å bevisst motta dem, og å sende informasjon tilbake. Hvordan informasjon mottas kommer også veldig an på den som mottar.

Dyrekommunikasjon er en telepatisk hjerte til hjerte, sjel til sjel kontakt mellom dyr og dyretolk. Det fungerer like godt på avstand som ved personlig oppmøte. Noen ganger nesten bedre på avstand, da dette gir dyretolken mer ro til å ta kontakt.

Dyret kan fortelle litt om sin personlighet og hvordan det har det. Det kan fortelle om sin helse og sine preferanser. Det kan også komme med beskjeder til eier eller noen i eiers nærhet, eller beskjeder til dyretolken.

Dyr er veldig følsomme så de plukker gjerne opp ting hos eieren og de rundt seg. Vi sier at de speiler menneskene. De kan oppføre seg på en merkelig måte, eller til og med bli syke for å vise eier hva de må ta tak i i sitt eget liv. Dette er ikke noe eier trenger å ha dårlig samvittighet for, det er bare dyrets måte  hjelpe sin beste venn. Ta imot den hjelpen dyret ditt prøver å gi deg.

Det hender at dyrene tar på seg bekymringer eller plager som eieren har og presenterer disse som sine egne, eier vil da kanskje ikke kjenne igjen dyret i den beskrivelse som kommer, men seg selv. Men vær trygg, dyr er veldig lojale ovenfor sin eier, og det kommer aldri mer enn eier er i stand til å motta. Og jeg som dyretolk har taushetsplikt for alt som kommer opp i en samtale, og hverken jeg eller dyret dømmer noen.

Kommer dyrene med mye problemer, blokkeringer og forvrengninger kan vi prøve å løse opp i disse ved hjelp av støttesetninger, bachs blomstermedisin, eller balansering av dyrets og eiers energipunkter (Chakraer).

En støttesetning er en setning som eier og dyretolk blir enige om ut fra samtalen som har vært med dyret, eller dyret kan selv gi uttrykk for en ønsket støttesetning i samtalen. Denne setningen formidles telepatisk til dyret av dyretolken og eieren skal bruke den verbalt, som et mantra, flere ganger om dagen ei stund framover. Et eksempel på dette kan være hvis en hund er veldig beskyttende i forhold til eier, så kan vi lage en setning som "jeg kan slappe av, mor/far tar ansvar for å passe på oss."

Bachs blomstermedisin er blomsteressenser som kan hjelpe energimessig med f. eks overengstelighet, frykt, fortvilelse, overfølsomhet, bekymring, ensomhet eller lignende.

Ved en balansering av energipunktene (Chakraene) går dyretolken energetisk inn og fyller på med energi eller prøver å løse opp i en blokkering. Dette kan løsne på en del både fysiske og mentale problemer, men det er like så ofte at eier trenger å bli bevisst på, eller  jobbe med problemene på egenhånd, da setter balanseringen bare i gang en god start.

Hva er telepati

I ordbøker oversettes Telepati med bl. a. "Fjernfølelse" - "Tankeoverføring" - "Fremsynthet" - "Synskhet". For oss som bruker Telepati som verktøy, kan det beskrives som "å bruke vår egen kropp som sender og mottaker". Kroppen er en meget avansert antenne - og med vår egen energi og bevissthet kan vi kjenne - føle - ane - se - høre og vite hvordan ulike forhold kan være.

Telepati er et slags universelt språk. Det kan brukes både oss mennesker i mellom og mellom mennesker og dyr og muligens også mellom to dyr. Det er et språk som går på tvers av nasjonaliteter og arter.

Telepati er toveis kommunikasjon, man kan sende og motta informasjon fra et annet individ. Telepati fungerer også når det er avstand mellom de som kommuniserer.

Telepati er medfødt. Alle kan gjøre dette i større eller mindre grad. De fleste av oss har dessverre lært å undertrykke eller ikke stole på denne evnen, og mange nekter for at telepati er mulig. Hvis vi tenker etter har de fleste erfaringer når det gjelder telepati, men vi bortforklarer det ofte som ”tilfeldigheter”. Et eksempel kan være at du tenker på en person, og akkurat da ringer vedkommende til deg. Noen mennesker forteller at de ”bare visste det” da nære venner eller familiemedlemmer var i nød eller døde. På samme måte har vel de fleste erfart at man kan ”sense” en stemning i det man kommer inn i et rom, selv om man enda ikke har snakket med de som er tilstede. ”Smittende” humør er også et eksempel på ubevisst telepati oss mennesker i mellom. Både godt og dårlig humør kan smitte, det er vel noe de fleste kjenner til. 

Å skulle overbevise noen om at telepati fungerer, er nytteløst. Folk flest tror ikke på dette før de får konkrete bevis, de må oppleve det selv. Mange blir overbevist når de, litt i tvil om dette fungerer, får en dyretolk til å snakke med sitt eget dyr og får informasjon tilbake som dyretolken umulig kunne vite og som de føler stemmer på sitt dyr. Noen dyretolker jobber på et konkret nivå, og det er etterprøvbare faktaopplysninger som kommer frem. Andre dyretolker kommer med generelle og vage kommentarer som kan stemme på det meste og som er vanskelig å konkretisere. Dette kan ha mye med dyretolkens egen utvikling å gjøre. Selv om to mennesker snakker med samme dyr trenger ikke informasjonen å være den samme, men det har ofte essens av det samme. Dette kan ha med hva som opptar dyretolken og det kan ha med hva dyret velger å fortelle.

I vår kultur er vi opplært til at telepati er umulig, at det er fantasi eller oppspinn. Dette står i kontrast til holdningene man finner hos urbefolkninger. De lærer barna sine å kommunisere med naturen og dyrene. Tenk på indianerne som red hester i full galopp uten verken sal eller hodelag. Hvordan greide de å temme hestene, lære dem opp og ikke minst styre? Er det noen her hjemme som tør prøve på det samme? 

Hvordan mottar man informasjon fra dyrene?

Min bestemor hadde alltid en spesiell kontakt med dyrene.

Dyrene kommuniserer i stor grad gjennom bilder og følelser. Vi mennesker kan trene oss på å motta dem, og å sende informasjon Det er viktig å understreke at dyrene selv velger hva de vil fortelle og at infoen kan være forskjellig ut fra hvem dyret snakker med.

Følelser 
Dyr kan sende ut følelser knytta til det de forteller om eller hvordan de føler akkurat i øyeblikket. Vi kan f. Eks kjenne en ubeskrivelig sorg eller glede i kroppen når vi snakker med et dyr.

Å kjenne noe på kroppen 
Vi kan motta ubehag, smerter, stivheter osv direkte med vår egen kropp. Om et dyr har vondt i ryggen kan vi kjenne smerten på akkurat samme plass på vår egen kropp.

Bilder 
Vi kan få inn et bilde av noe dyret tenker på. Som oftest viser bildet noe i omgivelsene til dyret, men det kan også være et symbol. Noen ganger får man flere bilder i rask rekkefølge. De viser ofte et handlingsforløp.

Ord og tanker 
Vi kan få inn ord og tanker, dyrene kan snakke til deg inne i hodet. Hvert dyr har sin måte å snakke på. Det er vanskelig å forklare hvordan denne ”oversettelsen” fra dyrs bevissthet til ord vi forstår foregår. Uansett hvilken nasjonalitet dyrene har, kommer informasjonen på det språket dyretolken snakker. En engelsk dyretolk vil få det på engelsk, en svensk dyretolk på svensk og så videre. Det er altså en oversettelse som skjer hos mennesket.

Skrift
Det kan føles som om pennen bare flyr over papiret uten at dyretolken har kontroll på hva som blir skrevet. Dette kalles automatskrift, og det gir alltid mening når vi leser det etterpå.

Lyder
Vi kan også motta lyder, det kan være støy, musikk og lignende som hører med til en episode dyret forteller om.

Smak
Dyrene kan sende smaken av noe til dyretolken, følelsen av å ha noe i munnen og hvordan det smaker.

Intuisjon
Det er også mulig å ”bare vite” noe. Man får en følelse av at sånn og sånn er det for dette dyret.
 

Ledet samtale eller snakke fritt?
Det beste er å la dyret snakke fritt, da får man frem hva dyret har på hjertet. Noen ganger må man lede samtalen, enten ved å introdusere tema eller stille mer detaljerte spørsmål. Dette kan være veldig forskjellig fra dyr til dyr og også fra person til person som snakker med dyret. Det blir på en måte litt det samme som en verbal samtale med et menneske, noen mennesker snakker man lett og uanstrengt med, andre må man dra svarene ut av. Som oftest er en samtale en kombinasjon av at dyret snakker fritt og at dyretolken stiller spørsmål.

Hvordan forteller dyrene om sin helse?

Det er tre måter å få helseopplysninger på

1: Dyretolken "ser" for seg dyret, og kan "se" hvor det er problemer, lite energi osv. 
Dette er en nøyaktig metode, svakheten er at det er vanskelig å si noe om hvor sterke plagene er, om det f.eks. er smertefullt, litt vondt eller bare stivt og ømt.


2: Dyretolken kjenner hvor dyret har vondt ved å kjenne tilsvarende smerte eller ubehag på sin egen kropp.
Dette er mest vanlig. Fordelen med å kjenne det på egen kropp, er at man kan si noe om styrken i plagene, er det smertefullt, eller bare stivt eller ømt. Hva hadde vi selv ville hatt av tilpasninger og hjelp dersom det var min kropp som kjentes slik?


3: Dyret forteller selv hvor det har vondt eller hva som plager det. 
Dette blir på samme måten som man mottar annen informasjon fra dyret. Som tanker eller ord i hodet på dyretolken. F. Eks kan katten si: ”jeg har vondt i ryggen” eller ”jeg har et glasskår i poten”