VELKOMMEN

Fra dypet av mitt hjerte ønsker jeg å hjelpe dyr og mennesker med ulike utfordringer i sine liv. Min varierte utdannelse gir meg muligheten til å gå i dybden hos både dyr og mennesker og være en hjelp underveis i helbredelsen av ulike problemer.

Som terapeut ser jeg helheten i deg som menneske, og jeg dømmer ikke, uansett hva du har gjort eller hva du har opplevd. Det er en del av deg og en del av din reise som har gjort at du er blitt den du er i dag. 

Sammen kan vi nøste tilbake alle lagene som er lagt utenpå og avdekke lyset på innsiden.

Et av mine spesialer som jeg har med meg i dette livet er å hjelpe menneskene gjennom dyra. Dyrene har en innsikt og en direkte kobling til "kilden" som vi som mennesker kan koble oss inn på.

Jeg jobber med dyrekommunikasjon. Enten som en del av din prosess, eller som en selvstendig tjeneste. En dyresamtale kan hjelpe deg å bli bedre kjent med ditt dyr, dets tanker, følelser og behov, samt hvilke avtaler du og dyret ditt har på sjelsplan, hva dere skal hjelpe hverandre med i dette livet.

Fellesnevneren i mine tilbud er et ønske om å hjelpe dyr og mennesker, og at alt arbeidet skjer fra hjertet.

Mine tilbud gir mulighet til forløsning og forvandling hos både dyr og mennesker.